KarinWalda.nl  

Welkom op de website van KarinWalda.nl


Bewustere communicatie


Een eveneens zéér belangrijk element voor een goede bedrijfsvoering is het hebben van een goede (onderlinge) communicatie. Dit geldt op ieder niveau en voor elke functie binnen het bedrijf. 

Ieder mens communiceert op z'n eigen manier en daardoor zie je dat er regelmatig “ruis” ontstaat binnen de communicatie. Het werk kan eronder gaan lijden doordat de personen die zorg dragen voor het gehele arbeidsproces, van leidinggevenden tot uitvoerenden,  zelf geen of onvoldoende aandacht hebben voor en aandacht geven aan hun persoonlijke behoeftes (dit is de communicatie met jezelf). Daardoor weten ze deze behoeftes ook niet (op de juiste manier) over te dragen op anderen. De behoeftes kunnen divers zijn bv overleg, waardering, heldere communicatie, een duidelijke richting waar je met het bedrijf naar toe wil, materiële zaken zoals bepaald gereedschappen die nodig zijn bij het arbeidsproces, scholing enz enz. Dit resulteert in veel energieverlies met als gevolg stagnatie in het gehele proces, zowel bij de mens als in het bedrijf. 

De stagnatie bij de mens uiten zich in klachten (lichamelijk, geestelijk, emotioneel en/of energetisch) en uiteindelijk in ziekte, waardoor het bedrijf weer de gevolgen ervaart door een hoger ziekteverzuim. 

Daarnaast is het vaak heel moeilijk voor mensen om open, eerlijk en transparant te communiceren. Dit komt doordat er veelal (heftige) emoties bij betrokken zijn en het vaak moeilijk gevonden wordt om die emoties op de juiste manier te uiten of te interpreteren. 

Ook is het voor veel mensen moeilijk om een onderscheid te maken tussen de mens en z'n gedrag en om een scheiding te maken tussen de mens en werkgerelateerde zaken. 

Hierdoor worden zaken die gaan over de functie en/of de uitvoering van die functie als iets persoonlijks beoordeeld en daardoor vaak ook als een persoonlijke aanval ervaren. Iets wat de onderlinge werksfeer behoorlijk kan verstoren. 

Ik leer je (weer) luisteren naar je eigen behoeftes en hoe je die op de open, eerlijke en transparante manier kunt communiceren naar anderen. Hierdoor ontstaat er een betere persoonlijke en onderlinge communicatie. Dit resulteert in een krachtige verbinding met jezelf, je collega's en het werk en daaruit voortvloeiend een beter bedrijfsresultaat.


Kernwoorden: 

 • Open, eerlijke, directe en transparante communicatie. 
 • Optimalisatie van zowel de interne als de externe en onderlinge communicatie. 
 • Bedrijfs- en persoonlijke gezondheid.
 • Ziektekosten besparend. 
 • Beter werkklimaat. 
 • Optimalisering en continuering van het arbeidsproces.
 • Inzicht / overzicht. 
 • Denken / gevoel. 
 • Werken vanuit en met passie.  
 • Verbinding. 
 • Lange termijn oplossingen / visie.
 • Duurzaamheid.
 •  Stressverlagend.
 • Holistische bedrijfsvoering.
 • Zichzelf terugbetalende, waardevolle investering.
 • Maatwerk.

 


Interesse om een begeleidingstraject op te starten? Neem contact met me op voor het bespreken van de mogelijkheden en het maken van een begroting. 

Stuur een mail naar vragen@karinwalda.nl of bel met 06 - 396 888 43