KarinWalda.nl  

Welkom op de website van KarinWalda.nl

 
   Betekenis van ziener: een synoniem voor ziener is visionair. Een visionair is iemand die een specifieke visie op zaken heeft. Een visionair is een ziener, omdat die zaken kan zien die anderen nog niet zien. Een visionair loopt ten opzichte van anderen als het ware voorop in zijn waarnemingen en is vooruitziend. ❤️


   Waarom is het pad van de ziener eenzaam? Omdat de ziener vaak gezien wordt als iemand die eigenwijs, zelfingenomen, arrogant en betweterig is. Dit is op zich ook heel goed te begrijpen, want als je dingen ziet die anderen nog niet kunnen zien, dan sta je daar als enige in. En omdat we nog altijd uitgaan van het feit dat dingen pas waarheid zijn als ze ook (wetenschappelijk) zijn aangetoond, dus door meerdere mensen gezien, getoetst en vastgelegd zijn, is het héél moeilijk om de aanreikingen van zo iemand aan te nemen als waarheid. Juist omdat het (nog) niet door jezelf en/of anderen is gezien of gezien wordt. ❤️


   Om te kunnen zien heb je overzicht en inzicht nodig. Je hebt ook een bepaalde “hoogte” nodig. Als je op een lager level staat, zie je minder als wanneer je op een hoger level staat, dus wanneer je bv op een berg staat. Je uitzicht reikt daardoor verder. Daar hoef je niets voor te doen, dat is het gevolg van waar je staat. Je staat gewoon met je voet stevig op de grond en toch kun je verder zien. Dat is iets wat iedereen kan begrijpen en beamen.    ❤️
   

Maar zodra we het hebben over “op een hoger spiritueel level staan”, dan brengt het direct veel weerstand met zich mee. Mensen voelen zich vaak aangevallen, vernederd of lager gewaardeerd en vatten dit dus als persoonlijk en negatief op. Echter heeft het hier niets mee te maken. Niemand kan hier iets aan veranderen, ook de ziener niet. Het is gewoon een positie waar je staat, of je het leuk vindt of niet. De positie kun je ook letterlijk vervangen door het woord “plaats”. Het is gewoon een plaats waar je als mens staat. Iets wat voortkomt uit en samenhangt met het aantal zielenjaren en ontwikkeling van de ziel die hij heeft doorgemaakt. Je kunt er als mens ook niets aan veranderen, want het is de positie van de ziel. En daar heeft de mens niet voor gekozen. De ziel heeft de mens (het lichaam) gekozen om zich verder te ontwikkelen. Zie het maar als een woning. De ziel reist tijdens z’n zielenleven van mensenleven naar mensenleven en is dus net als een mens die van huis naar huis verhuist. Doordat de mens maar 1 leven heeft, kan een mens in z’n leven vele malen verhuizen. Echter heeft de ziel zo’n lang zielenleven dat gelijk staat aan en gepaard gaat met heel veel mensenlevens. Hij verhuist echter maar 1x per mensenleven. Hij kiest z’n verblijfplaats/ “woning” en dat is het mensenlichaam waar hij/zij dat leven in zal verblijven. ❤️
Hoe meer van z’n zielenleven en zielenbewustzijn de ziel heeft doorlopen en opgebouwd, hoe hoger zijn/haar spirituele positie is. Je kunt het bewustzijnslevel van de ziel zien als de klas waarin hij zich bevindt. Dit is een feit en daar heeft de mens maar mee te dealen. Het lijkt misschien zo prachtig, maar aan dat hogere spirituele level, hangt ook een veel grotere mate van verantwoordelijkheid. Net als op school. Je mag in de kleuterklas nog spelen en doen waar je zin in hebt, maar hoe hoger je komt, hoe meer er van je verwacht wordt en hoe meer taken er op je schouders rusten. ❤️
   Als je een ziener bent, dan is je ziel niet gewoon een oude ziel. Het is een ziel die (bijna) aan het einde is gekomen van de levensschool als mens. Hij doorloopt het laatste stadium van het mens-zijn om daarna niet meer als mens op aarde terug te keren, maar over te gaan als gids/begeleider van de mensen hier op aarde. Hij is bezig om “over te gaan” van materie (mens) naar alleen nog maar energie (ziel) en daardoor wordt de mens die “behept” is met zo’n ziel als mens al vaak niet meer gezien. Iets wat ook het geval zal zijn als hij als gids terugkeert naar aarde. Dan zal hij door nog slechts een enkeling gezien kunnen worden. ❤️


   De ziel van de ziener is een spiritueel leraar en hij neemt z’n taak ook héél serieus. Hij zal er alles aan doen om z’n informatie over te dragen op de mensen die zielen “huisvesten” die zich op een lager spiritueel level bevinden (dus in een lagere klas zitten op de levensschool). Dit is namelijk de taak van de spirituele leraar. En dit heeft een grote mate van impact op het mensendeel als “nieuwkomer”. Het mensendeel heeft nog geen ervaring in het leven, maar zal door z’n zielendeel in een sneltreinvaart door alle ervaringen heen geloosd worden. Je ziet dan ook dat een ziener als mens héél veel ingrijpende situaties heeft meegemaakt en meemaakt in z’n leven. Juist omdat de mens “meegesleurd” wordt in het tempo van de ziel. Dit kan in eerste instantie behoorlijk overrompelend zijn voor het mensendeel waardoor je ziet dat de mens lichamelijk en emotioneel bijna ten onder gaat in z’n leven, maar het zielendeel trekt het mensendeel er ook altijd weer door. Waardoor je een bijna onmenselijke snelheid in groei en levenstempo ziet bij de ziener als mens. Iets wat weer voor veel onbegrip en weerstand zorgt bij de medemensen. ❤️


   Daarnaast functioneert de ziel van de spiritueel leraar vanuit onvoorwaardelijke liefde i.p.v. vanuit liefde. Hij zal niet doen wat je leuk vindt of wat fijn voelt, maar wat nodig is om je veilig te houden op langere termijn. En dat doet hij door je te confronteren waardoor je kunt leren en bewuster wordt van jouw grote waarde en aandeel in de wereld en bij het voortbestaan van de aarde . Hij leert je om verantwoordelijkheid te nemen voor alles in je leven, ook voor de dingen waar je je nu nog niet bewust van bent. Dat is z’n lerende functie. Doordat jouw veiligheid belangrijker is dan zijn lief gevonden worden, zal dit regelmatig tot weerstand leiden. ❤️


 
   Je mag als mens leren om met de positie van je ziel om te gaan en de ziel mag weer leren om met de positie van de mens om te gaan. Een mens waar een ziel in “huist” met een heel hoog spiritueel bewustzijn, staat net zo goed als mens voor het eerst in dit leven. Dit mens heeft ook al z’n obstakels, angsten, vertwijfelingen en “eerste keren”, terwijl het voor de ziel vaak “appeltje eitje” is. En ook dat wordt door de meeste mensen niet gezien. ❤️


   De ziener heeft dus een héél uitdagend leven met een eenzame positie die vaak helemaal niet zo leuk is als gedacht wordt en waar de mens ook niet voor gekozen heeft. Alhoewel het vaak lijkt of de mens als ziener heel eigenwijs, arrogant en hoogdravend is, is de mens als ziener juist het tegenovergestelde. Hij is nederig, inlevend, verbindend en zich in grote mate bewust van de vertwijfeling die de mens voelt als het om het mens-zijn gaat. We willen het allemaal zo goed doen, maar zijn allemaal zoekende en lerende... ❤️


   Je bent als ziener (het mensendeel) behept met een ziel die je alles laat zien en waar een grote mate van (spirituele) verantwoordelijkheid aan vast zit. Terwijl jij als mens alles voor het eerst mag doen en uit mag vogelen in dit leven. ❤️


   Daarnaast heb je de zielentaak gekregen om de mensen (spiritueel) bewuster te maken, informatie over te dragen en richtingen te wijzen die zowel de mens als de ziel veilig houden. Misschien niet altijd direct zichtbaar (wat weer een gevolg is van het grotere (in/over)zicht van de ziener), maar wat je wel uit dient te voeren. Het menselijke gedeelte van de ziener is ondergeschikt aan het grotere plaatje en de taak van de ziel. Daardoor staat de ziener als mens altijd op de voorgrond en tegelijkertijd wordt hij/zij als mens vaak niet gezien. Niet door de zielenwereld  (want die is gefocust op het zielendeel en het klaarstomen voor z’n volgende fase als gids) en niet door de mensenwereld (want die zien je vaak als zweverig of als betweterig). De ziener bevindt zich daarmee op een hele eenzame en ondergewaardeerde positie. ❤️


   Daarnaast zijn er maar een gering aantal zieners en een overvloed aan mensen…. Waarmee de mens zich veel makkelijker kan aansluiten bij “levelgenoten” dan de ziener. ❤️


   Het mensendeel wil gezien worden en zich aansluiten bij de andere mensen, omdat het een mensen-mens is en verbinding met mensen hem laat voelen dat hij nog steeds mens is.    
   Het zielendeel wil gehoord en gevoeld worden en sluit zich bij zoveel mogelijk mensen aan om de informatie over te kunnen dragen (wat dan weer gezien wordt als vervelend, opdringerig en betweterig). ❤️

 
   Dus vanuit menselijk oogpunt vraag ik je om eens te proberen om vanuit de positie van de ziener te kijken en te voelen dat de ziener ook een mens is… een mens die mag dealen met de inzichten, informatie en verantwoordelijkheden die verbonden zijn aan het zielendeel van de ziener en ondertussen bijna onzichtbaar is als mens doordat hij altijd op de voorgrond “geduwd” wordt door een hele fanatieke ziel en juist daardoor zoveel weerstand oproept. ❤️ 


   Liefs, Karin Walda  Ziener… maar ook nog steeds mens ❤️ 

4-9-2019
00000592