KarinWalda.nl  

Welkom op de website van KarinWalda.nl

Waarschijnlijk heb je vast wel eens gehoord van de term: “ een kind met een rugzakje”. Deze term werd geïntroduceerd voor kinderen die op school extra begeleiding nodig hebben. De ouders van kinderen met “een rugzakje” konden extra financiële ondersteuning aanvragen zodat ze voor hun kind specifieke begeleiding in het onderwijs konden inschakelen. Echter is deze term uitgegroeid tot een algemeen label om kinderen met een beperking of met leerproblemen aan te duiden.

Zo kwam ik met een man in gesprek die aangaf dat z’n zoon ook “een rugzakje” heeft. Wat mooi zei ik tegen hem. En ik voelde dat hij daar wat wiebelig op reageerde. Dus ik vroeg hem of hij wel wist wat er in dat rugzakje zat.

Hij keek me vreemd aan en vertelde over z’n zoon die extra begeleiding nodig heeft. Hij heeft een beperking. Waarop ik met een glimlach aan hem vroeg of hij dat wel zeker wist.

Natuurlijk heeft deze jongen begeleiding nodig, maar ik vroeg hem of hij er wel eens over nagedacht had dat er in z’n rugzakje iets anders zit dan dat hij altijd gedacht heeft.

Het gesprek nam een hele andere wending en ik heb hem uitgelegd wat er in het rugzakje zit…. In het rugzakje zitten z’n extra kwaliteiten. Kwaliteiten die de maatschappij nog niet (h)erkent. En daardoor wordt het gezien als een beperking, maar de vraag is of hij beperkt is of dat de maatschappij beperkt is doordat die de kwaliteiten die er in het rugzakje zitten (nog) niet kan zien.

Ik legde hem uit dat z’n zoon begeleiding nodig heeft doordat hij niet past in het (onderwijs)systeem waar we momenteel in leven. Hij heeft hele andere kwaliteiten tot z’n beschikking. Echter is de maatschappij nog niet in staat om met die kwaliteiten om te gaan. En doordat dit het heersende systeem is, worden kinderen met deze andere, unieke kwaliteiten niet gezien als “volwaardig”. Ze passen niet in de maatschappij zoals hij nu is. Maar betekent dat ook dat ze een beperking hebben??

Een geavanceerd computerprogramma wat op een computer gezet wordt wat niet compatibel is, zorgt ook voor een problemen en zelfs misschien voor een “vastloper”.
Maar dat betekent niet dat het programma niet goed is. De computer is niet toereikend om deze nieuwe software te kunnen verwerken. En dat geldt ook voor de kinderen met een rugzakje. Zij zijn voorzien van een “ander softwarepgrogramma” wat storingen veroorzaakt in het nu aanwezige systeem. En daarom wordt het tijd dat de systemen eens een update krijgen.

Daardoor zie je ook dat er steeds meer kinderen komen met “aanpassingsproblemen”. Dat ligt niet aan de kinderen, dat ligt aan het oude systeem.

Hoe lang willen we nog wachten met het “upgraden” van ons systeem? Hoe lang willen we nog vasthouden aan het idee dat deze kinderen een beperking hebben? Hoe lang willen we onszelf zo beperken door vast te houden aan de oude denkbeelden??
Want zelfs de kinderen gaan geloven dat ze een beperking hebben.

Als je een kind met “een rugzakje” kent, bent, hebt of tegenkomt, gun jezelf dan eens de ruimte door uit de beperkende gedachte te stappen en te kijken naar de prachtige kwaliteiten die in dat rugzakje aanwezig zijn. Misschien krijg je hierdoor het inzicht dat deze kinderen ons iets leren. Dat deze kinderen ons begeleiden. Begeleiden naar een nieuwe wereld waar er meer ruimte komt voor de werkelijke waarde van de mens en niet de aangeleerde waarde. Die aangeleerde waarde is de beperking die wij met ons meedragen en waar zij zich niet mee bezig houden… waarom niet...omdat ze een rugzakje hebben met prachtige kwaliteiten waardoor ze zich kunnen, durven en mogen laten zien zoals ze zijn… puur en krachtig en dat is iets waar wij vaak alleen maar van dromen of waar wij dure opleidingen voor nodig hebben om ons te her-IN-neren waar onze puurheid en kracht verborgen ligt. En dat de begeleiding zo intensief is en veel tijd, aandacht en energie kost, ligt niet aan de kinderen, maar aan onze vasthoudendheid aan de oude denkbeelden.

Bij deze wil ik dan ook alle kinderen met “een rugzakje” bedanken voor hun prachtige begeleidende werk en hun onvoorwaardelijke liefde die ze daarin stoppen. ❤️

In liefde en licht, Karin Walda. ❤️

5-7-2019

00000141