KarinWalda.nl  

Welkom op de website van KarinWalda.nl

 
Ieder mens krijgt te maken met liefde, in welke vorm dan ook. Dit komt doordat liefde de krachtigste energievorm is

Liefde is er in allerlei stadia (niveaus), maar ook in allerlei verschijningsvormen.     

Je kunt de energie liefde op allerlei manieren ervaren. Het ligt er alleen aan in welke vorm je met deze krachtige energievorm te maken krijgt en wat jouw beeldvorming daarvan is. Liefde lijkt zo simpel, maar voor een groot gedeelte van de mensheid is het geworden tot één van de meest ingewikkelde energievormen.     

Nu zul je misschien denken wat een onzin, liefde is toch gewoon liefde en wat is daar nu zo moeilijk aan, maar dat is niet zo. Liefdesenergie is een hele krachtige energie met diverse lagen, diverse intenties en verschillende mate van verantwoordelijkheid die daaraan gekoppeld zitten.     

Verantwoordelijkheid aan liefde? Ja, aan liefdesenergie is verantwoordelijkheid gekoppeld.    
  

Stadia:     

  Het beginstadium van de liefdesenergie is de meest voorkomende en bekendste vorm van de liefdesenergie, namelijk “gewoon” liefde.  
    

  Liefde is de meest algemene vorm die we kennen. Dit is ook de vorm waar we het liefste mee in aanraking komen. Juist omdat het alles hier zo fijn door voelt. Maar het is ook een vervormerHet geeft namelijk alles in de zachtste en mooiste vorm weer. De bekende roze bril is daar een bekend fenomeen van. Dit is de energievorm van de liefdesenergie waar je mee begint en wat, als je het bekijkt vanuit de kracht van de energie,  de meest oppervlakkige vorm van de liefdesenergie is. Hier is ook de minst grote verantwoordelijkheid aan gekoppeld.   
    

  Je kunt al vrij snel iemand lief vinden, zonder dat daar meteen een grote verantwoordelijkheid aan gekoppeld is. (Onvoorwaardelijke liefde is de meest krachtigste vorm van de liefdesenergie.  Een energie die alleen kan bestaan door z'n intensiteit en z'n diepgang en daar is een evenredig grote mate van verantwoordelijkheid aan gekoppeld. Ik kom hier later op terug).  

  Liefde is een vorm die zacht is, koesterend, lief, die je voelt als je ver-lief-d bent, die mooi is enz. Liefde doet wat je wilt, die geeft je wat fijn voelt, die koestert en verzacht.     Ook deze vorm van liefde heeft weer verschillende stadia:  

   Naar de ander toe kunnen we dit vrij snel waarnemen en uiten. Het wordt echter al anders als we dit van ons zelf voelen en naar onszelf uiten. Niet alleen in woorden, maar ook in gedrag.  

   • Liefde is door beïnvloeding om te draaien naar een andere energie,  gevoel en gedragingen: 
   • Onvoorwaardelijke liefde is daarentegen niet te beïnvloeden. Door beïnvloeding kun je wel het gedrag vervelend vinden, maar de onvoorwaardelijke liefde blijft altijd bestaan ongeacht de beïnvloeding, het gedrag of de emoties.  

   We hebben veel moeite om ons nog echt met de pure liefdesenergie te verbinden, maar als we het dan wel kunnen doen, dan richten we die liefde(s uitingen) op de buitenwereld. We zijn zo gewend om ons sociaal op te stellen, om ons te verbinden met de buitenwereld en kunnen dan ook redelijk makkelijk de liefde voor een ander voelen en aan een ander tonen. Maar we zijn voor het grootste gedeelte vergeten om van onszelf te houden. Om onszelf te zien, om ons ook echt met onszelf te verbinden, laat staan om onszelf echt lief te vinden en van onszelf te houden. Wederom niet alleen in woorden, maar ook in daden.  

   Natuurlijk kunnen we het heel snel zeggen, maar het ernaar handelen is veel moeilijker. En dat is niet, omdat we dat moedwillig doen, maar omdat dat zo in onze maatschappij, maar ook in ons DNA is verweven, dat je vooral sociaal moet zijn en klaar moet staan voor de ander, dat we gewoon vergeten zijn om eerst voor onszelf klaar te staan. Om eerst de liefde voor onszelf en in onszelf te zoeken, te ervaren, te leven om het daarna ook uit te kunnen dragen. We zijn vergeten om onszelf inhoud te geven door de liefde in onszelf te (h)erkennen voor onszelf en ons ook daadwerkelijk mee te verbinden. In elke zin van het woord mogen we die liefde voor onszelf voelen en leven.   

   We hebben het ons zo eigen gemaakt om er voor de ander te zijn, dat het al snel wordt gezien (door zowel onszelf als de maatschappij) als egoïstisch als je daadwerkelijk van jezelf houdt en jezelf centraal zet in je leven.  

   Het is zelfs zo ver gekomen dat we in ons leven bijzonder zijn als we ons met onszelf gaan bezig houden. We gaan dan onder de noemer “persoonlijke ontwikkeling” weer leren om van onszelf te houden. En doordat het zo diep in onszelf verstopt zit, vergt het vaak heel veel moeite, diepgaande processen om het gevoel voor onszelf weer terug te vinden en het daarna weer te leren toepassen. En dat terwijl het de kern van ons bestaan is. We zijn het alleen vergeten.... 
   Om van jezelf te kunnen houden, mag je weer ontdekken wie je zelf bent en dan kun je stapje voor stapje weer leren om van die prachtige persoon te leren houden... met alles wat we doen en in alle verschijningsvormen die we in ons hebben. Want dat is het, we zijn namelijk niet een oppervlakkig of ééndimensionaal wezen. We zijn een samengesteld wezen met allerlei karaktereigenschappen, kwaliteiten en lessen die we nog te leren hebben. En bij dat proces van leren hoort een bepaald gedrag. Dus als je iets nog niet in de gaten hebt hoe het precies in elkaar steekt, dan vertoon je de daarbij behorende gedragingen ook. Dit wordt vaak als negatief ervaren. Zodra je inzicht hebt gekregen hoe het precies zit, kom je ook bij de daarbij behorende (andere) gedragingen uit en dat zijn de gedragingen die als positief beschouwd worden.  

   Ieder level, ieder stukje bewustwording houdt weer een ander soort gedrag in. Dat kunnen we niet veranderen, we kunnen wel accepteren dat het zo is en er voor ons zelf op de beste manier mee om gaan. Met de minst mogelijke strijd, want die strijd houdt je alleen maar bij het volgende level van bewustzijn vandaan. Dus hoe meer je tegen een bepaald gedeelte van jezelf strijdt, hoe meer je er aan vast houdt. Je verspilt namelijk al je tijd en energie aan het strijden, waardoor je sterk belemmerd wordt om inzichten te vergaren, maar nog belangrijker te integreren in je lichaam en dus naar een volgend level van bewustwording te gaan. Hierdoor zullen de gedragingen die je niet prettig vindt ook aanhouden. Juist alles met elkaar maakt dat we ook echt zijn wie we op dat moment zijn.  

   We zijn dan dezelfde mens met dezelfde prachtige inhoudt, alleen met een bepaald deel wat zichtbaar is. Hoe verder we komen, hoe meer er van onze prachtige zuivere ziel (en dus de daarbij behorende gedragingen) zichtbaar wordt. We veranderen dus niet!! Er wordt alleen meer van onze zuivere / goddelijke kern zichtbaar.    

   Helaas beseffen we het ons niet dat het eigenlijk een hele rare situatie is, dat je moet leren om van jezelf te houden, terwijl je zo prachtig bent in wie je bent...met alles erop en eraan.  

   Doordat we van nature zijn vergeten hoe je van jezelf houdt, wordt het vaak gezien als een extreme uitingsvorm als dit wel aanwezig is. Daarnaast is de innerlijke drang naar liefde voor onszelf zo groot dat het een uitweg zoekt en het zich in extreme vorm kan gaan uiten. Met als gevolg dat iets wat zo ontzettend natuurlijk, maar ook zo ontzettend belangrijk is, verwordt tot iets wat zich als een afwijking/ziekte manifesteert.  

   Zowel door de mens zelf (die behoefte heeft aan liefde) als door de buitenwereld (die de manifestatie van deze behoefte ziet, maar dit vaak niet als zodanig herkent) wordt deze manifestatie van en behoefte aan zelfliefde gezien als negatief en is daardoor ook aan een negatieve energie gekoppeld.  

   Zo is een vorm/deel van de liefdesenergie en de bij behorende gedragingen getransmuteerd naar iets wat als negatief ervaren wordt.  

   Hier zijn ook weer verschillende stadia en verschijningsvormen van. 

    Kortom het meest positieve en liefdevolle wat je kunt doen, jezelf liefhebben, jezelf centraal zetten en je met jezelf verbinden, waardoor je de zorg en verantwoordelijkheid voor jezelf heel serieus neemt ( en waardoor je er uiteindelijk ook voor een ander kunt zijn), wordt tegenwoordig als iets vreemds gezien. Iets wat een negatieve lading met zich meedraagt. Terwijl het paradoxale is dat we allemaal op zoek zijn naar de liefde voor en verbinding met onszelf.

    Het “gevorderde” stadium van liefde is onvoorwaardelijke liefde. Dit is een hele andere vorm van de liefdesenergie.  

    Deze energievorm is zéér intens, diepgaand en alles omvattend. Dit is ook een vorm die voor veel mensen onbegrijpelijk is en (nog) niet bereikbaar. Tevens heerst er veel misvatting over wat het precies is en onbegrip voor de handelingen die bij deze energievorm horen.    


      

    In tegenstelling tot liefde is onvoorwaardelijke liefde niet altijd prettig om te ervaren. Omdat onvoorwaardelijke liefde een grote mate van bewustzijn vergt, heeft het ook een totaal ander doel, een andere uitwerking, manifestatie en manier van beleven.   

    Onvoorwaardelijke liefde kan daardoor ook totaal verkeerd opgevat worden. Als je (nog) niet bewust bent van de intensiteit van deze vorm van liefdesenergie kan het een hele overweldigende vorm zijn en ook totaal verkeerd opgevat en ervaren worden. Dit komt doordat onvoorwaardelijke liefde een totaal ander scala aan gedragingen en handelingen met zich mee brengt doordat het een heel ander doel heeft. Bij deze intense liefdesenergie gaat het niet om het lief zijn, zacht zijn en doen wat je wilt, maar om het doen wat nodig is om je veiligheid op langere termijn te  kunnen garanderen en je bewustzijn te vergroten.    
      

    Denk echter niet dat er vanuit onvoorwaardelijke liefde hard opgetreden en gehandeld wordt. Er wordt krachtig opgetreden en gehandeld vanuit het diepste van het hart. De mens die instaat is om deze energie te hanteren is juist vanuit diepe liefde en puur respect verbonden met zichzelf en z’n medemens. Bij onvoorwaardelijke liefde draait namelijk alles om het herstellen van de verbroken en beschadigde verbindingen. Zowel met onszelf als met onze medemens en de hoogste energie (God). Het gaat hier namelijk om totale heelwording in en met alles wat is. Daarbij is er géén afscheiding, onderscheid, afstand of rangen en standen, daar is wel diversiteit, uniek zijn en levels. Ieder mens heeft z’n eigen unieke plekje op aarde op verschillende levels, maar elk level is van evengrote waarde en vertegenwoordigt niet de zwakte van ieder mens, maar juist z’n eigen unieke kwaliteiten. Want het één kan niet bestaan zonder het ander. Het gaat om de groep, maar binnen de groep draait het om de prachtige en unieke kwaliteiten van iedere individu op zich.    De groep bestaat uit individuen en de individuen vormen de groep. Op elk level, met alle kwaliteiten, met alle leermomenten, met de grootste diversiteit en de kleinst mogelijke afstand tussen de verschillende individuen.     

    Op het moment dat je als mens wel in staat bent om te bevatten wat onvoorwaardelijke liefde inhoudt zal deze intense en krachtige liefdesenergie je alleen maar een gevoel van thuiskomen geven. Ook al voelt het niet altijd prettig, je bent dan in staat om te beseffen dat elke handeling die vanuit onvoorwaardelijke liefde wordt uitgevoerd er is om je naar je kern terug te brengen of om je in je kern te houden. Iets wat de allerhoogste vorm van liefde is en het hoogste doel is wat je kunt nastreven als mens. Dit is namelijk de rechtstreekse verbinding met de hoogste energie (God) en met de grootste mogelijke zuiverheid hier op aarde weer te herstellen.  Niet alleen vanuit het “geloven in”, maar ook daadwerkelijk in energie, verantwoordelijkheid en gedragingen leven. Dit alles begint met het je weer te her-IN-neren van alle al aanwezige informatie in jou als mens. Het gaat er alleen om dat we het weer zichtbaar en voelbaar maken voor onszelf zodat we er ook naar kunnen handelen en leven. 

    Als je onvoorwaardelijk in God gelooft en op hem vertrouwt, betekent het nog niet dat je zelf in staat bent om de onvoorwaardelijke liefde en de daarbij behorende gedragingen en verantwoordelijkheid te kunnen dragen en leven. Je kunt dus met een lager bewustzijn toch onvoorwaardelijk met God verbonden zijn. Alleen dan is het een andere verbinding dan wanneer je zelf al een hoge staat van bewustzijn hebt bereikt.   

    Hier geldt ook weer dat je als mens niet dom, minder of onderdanig bent aan de ander als je een lager level van bewustzijn hebt, want het heeft namelijk maar voor een klein deel te maken met de mens. De ziel bepaalt de mate van bewustzijn IN de mens (hoeveel zielenervaring heeft de ziel al opgedaan). Het is aan de mens om de aanwezige hoeveelheid zichtbaar te maken voor zichzelf. Dat is ook wat ontwikkelen inhoudt. Niet dat je het bewustzijn groter maakt, maar dat je het ont-wikkelt/ bloot legt en daardoor zichtbaar en inzetbaar maakt voor jezelf als mens om er naar te kunnen handelen.       

    Vaak denken mensen dat je verandert door met je persoonlijke ontwikkeling bezig te gaan of dat andere mensen je veranderen doordat ze je leren op het pad van bewustzijnsontwikkeling. Dit is niet zo, want je kan niet veranderen (in de kern) en een ander kan je al helemaal niet veranderen. Jij kan je gedrag wel veranderen en de ander kan wel jouw gedrag beïnvloeden (zowel positief als negatief). Het komt doordat er een ander gedrag zichtbaar wordt (wat gekoppeld zit aan het grotere bewustzijn). Het is dus niet dat je verandert, je handelen verandert. Jij als mens blijft dezelfde met dezelfde unieke en zuivere kern. Alleen je handelen zal veranderen en dat is het deel wat zichtbaar is voor de buitenwereld. Dat is ook waarom er dan gedacht en gezegd wordt dat je veranderd bent. Dit is dus niet waar. Jij bent niet anders geworden, je gedragingen zijn anders geworden. En dat komt doordat je meer inhoud van jezelf hebt weten te herinneren. Dat je weer een groter stukje van je goddelijke deel hebt weten te verbinden met je materie, met de buitenkant als mens. Daardoor wordt een grote deel van je puurheid weer zichtbaar.    
          Andersom geldt dit ook, als je je emoties onderdrukt die weer samenhangen met bepaalde situaties in je leven (je levenslessen), dan zal je gedrag ook negatief kunnen veranderen. Dit kan ook door beïnvloeding van anderen komen. Als jij je emoties bij anderen niet kunt of durft te tonen, omdat je je niet veilig (genoeg) voelt, dan zal je weer verder van je zuivere kern afkomen te staan waardoor je gedrag ook weer minder zuiver wordt. Niet omdat je “opeens” niet meer zuiver bent, maar omdat je verder van je zuivere kern afstaat.  

    Als je dichter bij je kern bent gekomen en je de mogelijkheid binnen handbereik hebt tot het kunnen handelen naar je bewustzijn betekent niet dat je er ook daadwerkelijk naar zult handelen. Het is telkens weer aan de mens vanuit z’n keuzevrijheid of hij er daadwerkelijk naar handelt.

    Aan onvoorwaardelijke liefde is de grootste mate van verantwoordelijkheid gekoppeld. Dit komt omdat het doel van dit deel van de liefdesenergie heel anders is dan van (basis) liefde.  


    Liefde doet wat je wilt, om je prettig te laten voelen. Dit is de vorm die bedoeld is om je te koesteren, om je te motiveren. Je bent bezig met de liefde voor jezelf (en daarna voor anderen) weer te ontdekken/her-IN-neren en te leven en dat heeft aanmoediging nodig. Dat heeft een gevoel van warmte en behaaglijkheid nodig.    
      

    Dit heeft te maken met de verschillende fases in het gehele bewustwordingsproces. Liefde kunnen voelen en ook daadwerkelijk kunnen leven is het het eerste level van het bewustwordingsproces. De motiverende fase. Zodra je op het level van onvoorwaardelijke liefde bent aangekomen. Zodra je gaat begeven op het gedeelte waar je bewustwordingsproces zich uitspreidt naar een veel grotere reikwijdte, dan ga je ook de immense reikwijdte ervaren van onvoorwaardelijke liefde. Dan ben je terecht gekomen in de intens lerende fase. Maar dat kan pas als je een bepaalde mate van verantwoordelijkheid voor jezelf kunt dragen en ook daadwerkelijk draagt/leeft.    
      

    Je wordt dan getraind op een hoger level en de intensiteit en kracht van deze liefdesenergie is dan ook van een heel ander kaliber dan van liefde.    
      

    Natuurlijk draait het in iedere fase om leren en motiveren, maar het gaat om het verschil in prioriteit in de verschillende fases.  


      

    Bij onvoorwaardelijke liefde gaat het niet langer om het feit dat je gemotiveerd dient te worden om het pad van de liefde te bewandelen en door te gaan met je bewustwordingsproces. Het doel in deze fase is het veilig houden van jezelf en iedereen waar je mee in aanraking komt. Waar je je leven en je onvoorwaardelijke liefde mee deelt. Dan is de fase van het dragen van grote verantwoordelijkheid aangebroken.

    Dit is dus niet een motiverende, maar de intens lerende energievorm van de liefdesenergie die je de diepgaande betekenis van pure liefde en verbinding leert (her-IN-neren) en een grote mate van verantwoordelijkheid met zich mee draagt. Dit is een energie die altijd heel veel impact heeft op mensen doordat hij zoveel diepgang heeft. Dat is ook de bedoeling, want onvoorwaardelijke liefde is rechtstreeks verbonden met je kern. Met je krachtbron en de hoogste energie (God). Deze fase en energie is bedoeld om je weer te laten her-In-neren hoe puur je als mens in de kern bent. Hier draait het om het weer herstellen van de verbroken en beschadigde verbindingen met jezelf en je medemens. Hier komt het aan op het her-IN-neren van je/onze heelheid, van je/onze verbinding met alles wat is en het helen van diepe wonden die tot in je/onze kern reiken om zo weer het goddelijke deel in jezelf/onszelf te omarmen.

    Deze fase zorgt voor het (door)leven van de woorden die je in de fase van de liefde hebt geuit en geleerd. Dit is de fase waarin je INhoud gaat geven aan die woorden en het van “slechts” oppervlakkige woorden getransformeerd wordt naar woorden met een be-leving. Be = zijn … leving = IN jouw leven. Je kunt en zult dan in (jouw) leven zijn.   
      

    Onvoorwaardelijke liefde doet dan ook niet wat je wilt, maar wat nodig is om jou en anderen veilig te houden in elke zin van het woord. En om die verantwoordelijkheid voor de veiligheid te kunnen dragen, om de reikwijdte hiervan te beseffen en ook te kunnen inzien, overzien en ernaar te handelen, vergt een grote mate van innerlijke kracht en een rechtstreekse verbondenheid met je innerlijke kracht en een intens vertrouwen. In deze fase krijg je niet de bewijzen die je zoekt om te kunnen handelen. Hier komt het aan op het vertrouwen op, het handelen naar en dan krijg je achteraf je bewijzen.     
      

    Je kunt daardoor logischer wijze pas verbonden zijn met en gebruik maken van onvoorwaardelijke liefde als je een intense verbinding met jezelf hebt en al door het grootste gedeelte van het bewustwordingsproces heen bent gegaan.    


      

    Het betekent niet dat als je er (nog) niet bij kunt dat je die onvoorwaardelijke liefde niet kunt voelen diep van binnen. Je kunt er echter (nog) niet bij om ernaar te kunnen handelen. Dit heeft weer te maken met het kunnen dragen van de grote mate van verantwoordelijkheid die hiermee samenhangt. Op het moment dat je denkt dat je dit wel kunt, dan wordt het een ongecontroleerde actie en zul je meer schade berokkenen (zichtbaar of onzichtbaar) dan dat je zult herstellen.    
      

    Het betekent ook niet dat als je er (nog) niet bij kunt (en niet iedereen zal in het huidige leven daarbij kunnen komen) dat je dan minder bent. Het betekent alleen dat je minder verantwoordelijkheid hebt te dragen naar jezelf en de ander toe. Je zit dan nog in de “oefenfase” en je zal daardoor ook meer ruimte krijgen om daar “fouten” in te maken zonder dat je er meteen verantwoordelijk voor gehouden wordt vanuit de hoogste energie (God).    
      

    Het betekent echter niet dat als je (nog) niet bij de onvoorwaardelijke liefde bent aangekomen dat je dan geen verantwoordelijkheid hebt te dragen voor je handelen. Ieder mens draagt verantwoordelijkheid voor z'n eigen handelen. Alleen is het handelen wel gerelateerd aan de mate van bewustzijn en hoe groter je bewustzijn is, hoe meer consequenties er aan je handelen gekoppeld is.   
      

    Ook kan ieder mens op elk niveau een (bepaalde) vorm van onvoorwaardelijke liefde bereiken. Dan zit je op het hoogste niveau voor jezelf binnen de bepaalde fase. Je bent dan (redelijk) in staat om de verantwoordelijkheid op elk vlak voor jezelf in te zien, te overzien en ernaar te handelen, maar dat betekent nog niet dat je het ook kunt uitdragen naar anderen.


    Denk hierbij aan een leraar. Een leerling kan een bepaalde stof wel al volledig onder de knie hebben, maar is daardoor nog niet in staat om ook die stof aan een ander te leren of door te geven. Dit geldt ook op de levensschool.   

    Onvoorwaardelijke liefde is een hele krachtige energievorm met heel veel diepgang en dat is ook waarom het zoveel impact heeft op mensen. Dat is ook waarom het je soms doet wankelen, waardoor je het gevoel kunt hebben dat het je beschadigt en dus niet herkend wordt als een vorm van liefde.    
      

    Deze vorm is niet koesterend, deze vorm is helend. Helend op een heel diep niveau. De heling vindt niet plaats aan de oppervlakte wat je direct waarneemt, maar op celniveau. Deze energievorm zorgt voor verandering in de celinformatie en daardoor voor de mogelijkheid tot permanente verandering in het gedrag. Dat gedrag gaat als eerste over het gedrag naar jezelf toe en uiteindelijk ook over je gedragingen naar anderen toe. Het werkt van binnenuit (vanuit de kern) naar buiten in plaats vanaf de buitenkant. Hierdoor heeft het ook langer tijd nodig om zichtbaar te worden.    
      

    Liefde zorgt voor een kortdurende heling terwijl onvoorwaardelijke liefde voor een complete transformatie zorgt en daardoor voor een langdurend resultaat zorgt.     

    Doordat onvoorwaardelijke liefde inwerkt op de celinformatie en rechtstreeks verbonden is met je innerlijke krachtbron, je kern en ook een rechtstreekse verbinding heeft met de hoogste energie (God), is het ook een vorm die de diepste wonden kan helen.     

    Maar aan die diepste wonden is ook de grootste pijn gekoppeld. Hierdoor worden je diepste pijnpunten geraakt en in beweging gebracht en is de reactie erop ook in het algemeen bijzonder heftig.     

    Mensen gaan zich ertegen verzetten, omdat ze zo diep geraakt worden. Hun diepste pijnpunten worden blootgelegd en de diepgewortelde pijn wordt voelbaar gemaakt. Iets wat nodig is omdat je het alleen via je gevoel kunt transformeren, kunt helen. Dit zijn wonden die vaak ook een collectief karakter hebben. Denk hierbij aan: het gevoel van niet gehoord of gezien worden, het gevoel van niet goed genoeg zijn, het gevoel van afscheiding enz. Dit is een collectieve pijn die door gebeurtenissen in ons leven op individueel vlak versterkt wordt. Hierdoor heeft de één er veel meer last van dan de ander, maar een ieder draagt dezelfde collectieve pijn in zich mee. En onvoorwaardelijke liefde zal die pijn zichtbaar en voelbaar maken om het te kunnen helen en transformeren naar (nog) meer innerlijke kracht en een sterke(re) verbondenheid met onze kern en alles wat is.   

     


    Op het moment dat je bezig gaat met persoonlijke en spirituele ontwikkeling dan ga je op zoek naar vormen om te kunnen helen en naar vormen die je helpen te herinneren wie je vanuit je kern bent. En tijdens dit proces is het logisch dat je dan gekoesterd en gemotiveerd wilt worden. Omdat alles al zo nieuw en onduidelijk is. 

    De helingsvormen die je tegenkomt op je pad die allemaal heel rustig, liefdevol en koesterend aanvoelen, zijn de helingsvormen werken met liefde waardoor die je motiveren. Deze helingsvormen zijn nodig om je naar diepere lagen te kunnen brengen, want daarvoor heb al een bepaalde mate van zelfvertrouwen en kracht voor nodig.     

    De helingsvormen die je tegenkomt op je pad die je soms een “shockeffect” opleveren, die je hele wereld op de kop zetten, die je hele waarheid die je dan leeft doen wankelen, dat zijn de helingsvormen die werken met de onvoorwaardelijke liefdesenergie. Die voelen zeker niet altijd prettig aan, maar die leren en transformeren je het meeste. Die werken namelijk in op de diepe wonden en trauma's en brengen collectieve pijnpunten aan het licht waardoor ze ook daadwerkelijk blijvend getransformeerd kunnen gaan worden naar innerlijke kracht. De celinformatie wordt hierdoor volledig geherstructureerd en dat geeft vaak een effect als een “aardbeving”. Door deze energievorm met z'n immense kracht blijft er niets onbelicht. En dat is ook wat ons als mens dan zoveel schrik aanjaagt. We kunnen ons dan niet meer verschuilen achter anderen, onze trauma's of onwetendheid en zullen dan ook daadwerkelijk onszelf onder ogen mogen komen en de volledige verantwoordelijkheid mogen gaan dragen voor onszelf, onze veiligheid en onze handelingen die zowel naar onszelf als naar anderen gericht zijn.

    Dan komt onze ware aard, onze ware kracht en onze ware lichtfrequentie aan het licht. Hoe hoger onze lichtfrequentie is, hoe makkelijker we dit alles kunnen dragen. Want dan wordt het gedragen door de kracht van zuivere liefde. Die bevat zo'n hoge trillings- en lichtfrequentie waardoor alles lichter wordt. (Denk hierbij aan de materie. IJs is laag in trillingsfrequentie en daardoor heel zwaar. Het drukt je naar beneden als je het bij je hebt. Gas daar en tegen is hoog in trillingsfrequentie en daardoor heel luchtig. Het stijgt makkelijk op en laat je ook letterlijk stijgen (naar een hogere trillingsfrequentie. Dit is ook waar de term “zweverigheid” vandaan komt).     

    Vaak zie je ook dat de verschillende helingsvormen elkaar afwisselen en ondersteunen, omdat de mens zowel gemotiveerd als geleerd wil worden.

    • Sommige mensen kiezen ervoor om alleen gemotiveerd te worden en zullen daardoor minder ver in hun bewustwordingsproces komen. Dit omdat motivatie alleen niet zorgt voor grote stappen binnen het bewustwordingsproces. Maar ook dit is prima als iemand daarvoor kiest. Elke stap, hoe klein dan ook is weer een stap vooruit.  
    • Andere mensen kiezen ervoor om alleen maar te leren, omdat ze van binnenuit zo gemotiveerd zijn en daardoor hun “drive” zelf in stand houden.  
    • Maar de meeste mensen kiezen voor afwisseling van zowel motivatie als leren. 
    Wat je ook kiest, als het bij jouw bewustwordingsniveau past dan is het prima. Zorg er echter wel voor dat je niet te hoog grijpt en jezelf daardoor juist tegenwerkt in je vooruitgang, maar zorg er ook voor dat je niet onder je niveau bezig gaat. Hierdoor zul je je bewustwordingsproces ook vertragen, omdat je je bezig blijft houden met informatie die je allang aangereikt hebt gekregen. Het is dan van belang om die informatie ook daadwerkelijk te gaan toepassen.     

    Ik zal een voorbeeld geven van onvoorwaardelijke liefde en z'n uitwerking geven:     

    Als een kind lekker aan het spelen is, dan geniet hij volop van z'n spel. Hij is daar heel intensief mee bezig en vermaakt zich prima. Als je als ouder met een groter bewustzijn en een grotere mate van inzicht ziet dat er een auto aankomt die een gevaar op kan leveren voor het kind dan zul je als ouder het kind vóór die auto wegtrekken.

    Het kind kan schrikken, boos worden, gaan huilen en schreeuwen dat je hem zeer hebt gedaan en dat je niet zo raar moet doen en misschien zelfs dat hij je niet meer lief vindt, want hij was net zo mooi aan het spelen en dat is iets wat hij alleen maar ziet en wil voortzetten. Daarnaast heeft het schrikeffect ook een grote bijdrage geleverd aan z'n reactie. Hij is dan zo geschrokken dat hij ongenuanceerd gaat reageren. Er komen emoties om de hoek kijken die zijn handelen bepalen die misschien helemaal niet bij z'n normale staat van zijn passen.     

    Hoe meer mensen het “sneu” vinden voor het kind en hoe meer aandacht er gegeven wordt aan het schrikeffect en “de pijn” die de ouder veroorzaakt zou hebben, hoe meer het kind zich zal gaan richten op die pijn. Hij zal dan niet meer in staat zijn om te kunnen zien dat de ouder hem juist in veiligheid heeft gebracht en dat het een grote daad van onvoorwaardelijke liefde was.    
      

    Een logische reactie van het kind, maar dat betekent niet dat je als ouder hem dan maar gevaar laat lopen. Je kijkt naar de impact die het gevolg kan zijn. Als het alleen om schrikken gaat, dan kan je het kind een les laten leren. Zelfs als hij een “tikje” zou kunnen krijgen, kun je hem z'n les laten leren. Maar als je ziet dat de impact zo groot kan worden of zelfs levensbedreigend, dan ga je niet kijken hoe het afloopt, dan laat je het kind niet op een onverantwoordelijke manier z'n les leren. Dan zorg je ervoor dat het kind in veiligheid komt en dan kun je daarna uitleg geven en het kind de kans geven om z'n les op een andere manier te leren. Hier geldt veiligheid boven alles en dat geldt ook op energetisch vlak en in het leven zelf. Dit is hetzelfde effect wat onvoorwaardelijke liefde met zich mee kan brengen.     

    Als je als mens met een hoog bewustzijn ziet dat iemand zichzelf ernstig kan verwonden (lichamelijk, geestelijk, energetisch, emotioneel of op welke manier dan ook) dan is het jouw verantwoordelijkheid om de persoon in veiligheid te brengen. Om hem daarna uitleg te geven om hem uiteindelijk op een andere manier z'n les te kunnen laten leren.     

    Je kunt en mag als mens met een hoger bewustzijn mensen niet laten verdrinken in de levensoceaan. Dat is de verantwoordelijkheid die gekoppeld is aan onvoorwaardelijke liefde.         Als de mens *bewust* kiest om iets te doen wat hem schaadt, dan is het iets anders. Dan is het een kwestie van oorzaak en gevolg. Het dragen van de consequenties van z'n eigen keuzes. Maar als iemand het (nog) niet kan overzien doordat hij dat deel bewustzijn (nog) mist, dan is het aan degene met de hoogste mate van bewustzijn om voor de veiligheid te zorgen.

    Het is dus heel belangrijk om te beseffen dat onvoorwaardelijke liefde absoluut géén trendy term is of iets waar je luchtig over kunt doen of mee om kunt gaan.     

    Iets wat je “zomaar” kunt roepen dat je dat bent of daar vanuit handelt en leeft, want daardoor verbind je je met de verantwoordelijkheid die ermee samen gaat. Zowel naar jezelf toe als naar anderen. Onvoorwaardelijke liefde is de krachtigste energievorm die er is en daar komt heel veel verantwoordelijkheid bij kijken. Als je je koppelt aan de verantwoordelijkheid, maar (nog) niet op de juiste manier in verbinding staat met je innerlijke krachtbron, dan wordt de belasting voor jezelf véél te groot en zul je er (uiteindelijk) de negatieve gevolgen van dragen. Tegelijkertijd breng je de ander in gevaar doordat je de verantwoordelijkheid niet kunt overzien en zeker niet kunt dragen. Daardoor zijn jullie dan allemaal in gevaar.     

    Als je die energievorm met grote verantwoordelijkheid ook nog een koppelt aan de grootste staat van (bewust)zijn, namelijk de term: “Ik ben” dan kun je je misschien voorstellen hoe ontzettend veel kracht, energie, maar ook verantwoordelijkheid er in beweging wordt gezet en aan jou gekoppeld wordt. De consequenties die er dan op je pad komen zijn voor veel mensen (nog) niet te overzien en daarom ook (nog) veel te belastend.     

    Het is daarom ook absoluut niet aan te raden om jezelf in gevaar te brengen door jezelf met zoveel verantwoordelijkheid op te zadelen als je er nog niet klaar voor bent. Dat is ook weer verantwoordelijkheid dragen voor jezelf en zorgen dat je veiligheid gegarandeerd is en blijft.     

    De term: “Ik ben” houdt in dat je in staat bent om volledig de gevolgen te overzien van al je (energetische) handelingen en daar ook de verantwoordelijkheid voor kunt en zult dragen. Dit is dus iets anders dan de intentie hebben om het wel te willen dragen. Je bent er dan nog niet toe in staat ook als je het wilt en daardoor is het te belastend en te gevaarlijk om deze staat van zijn “zomaar” even te willen dragen. Het is absoluut géén speelgoed en oefenen met deze energievorm doe je op een veilige manier. 
    Dus als je zegt dat je het (nog) niet aankunt om zoveel verantwoordelijkheid te dragen, dan laat je al een grote mate van bewustzijn zien op jouw niveau. Dan ben je je bewust van het feit dat het gewoon nog niet jouw tijd is. En zoals met alles in het leven, zijn er verschillen in werk, in hobby's, in karaktereigenschappen, in leefstijlen en zeker ook in bewustwording en het dragen van verantwoordelijkheid. Dat is niet iets wat je zelf (volledig) in de hand hebt, want het hangt namelijk maar voor een deel af van wat je als mens hebt ontwikkeld. De mate van bewustzijn van de ziel is iets wat ieder mens mee krijgt bij z'n geboorte en daar kan de mens zelf (helaas) géén invloed op uitoefenen. Dat is iets wat samenhangt met het aantal zielenjaren en kan net als je leeftijd niet veranderd worden. Je kunt het alleen maar stapsgewijs uitbreiden door het koppelen van je menselijke kennis met de wijsheid van de ziel en dat kan alleen door gebruik te maken van de bruggen die de emoties vormen. Als je gebruikt maakt van die bruggen, als je de emoties doorleeft, dan krijg je toegang tot die koppelingen. Je kunt slechts de hoeveelheid bruggen leggen die passen bij de hoeveelheid wijsheid die de ziel al heeft. En dat is tot zover het reikt in dit leven. De mens heeft maar 1 leven. De ziel heel veel meer.     

    Het is aan de ziel om tijdens al die mensenlevens z'n zielenbewustzijn te vergroten. Het is aan de mens om tijdens zijn leven om z'n menselijke bewustzijn te vergroten en dat houdt in dat hij leert omgaan met de inhoud van zichzelf … de wijsheid/het bewustzijn van z'n ziel.     

    Je kunt er als mens wel voor kiezen om jezelf en je medemens veilig te houden door je te verbinden met de verantwoordelijkheid die je ook daadwerkelijk kunt dragen zonder jezelf te overschatten of over te belasten. En dat is al een hele grote stap richting onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en je medemens!    

    Vanuit onvoorwaardelijke liefde, Karin Walda (KarinWalda.nl) ❤️