Dit is de website van KarinWalda.nl ❤️

Welkom op de website van KarinWalda.nl

Ik Karin Walda in de rol/functie van o.a.:

 • (Spiritueel) leraar.
 • Communicatiespecialist.
 • Emotie-expert.
 • Levensbegeleider.
 • Bewustwordingscoach / trainer.
 • Therapeut.
 • Traumabegeleider.
 • Expert in het zichtbaar maken van de diverse overlevingssystemen en het aanreiken van INformatie over en begeleiden van het deactiveren van deze over-levings-systemen.
 • Bedrijfscoach en
 • Ziener. ❤️

en nog zoveel meer, vind het bijzonder dat ik er mag zijn om je te kunnen en mogen inspireren om op zoek te gaan naar je wie jij echt bent en wat jou innerlijke rust geeft, zodat je jouw handelen (nog beter) kunt afstemmen op wie je daadwerkelijk bent en dat is meer en totaal anders dan wat je nu van jezelf kent.❤️


Voor de één zal het overdreven zijn wat ik hierboven allemaal benoemd heb, voor de ander zal het niet toereikend zijn.

Ik vind het persoonlijk niet fijn om in een hokje/rol geduwd te worden.


Ik ondersteun en begeleid daar waar nodig is en op de manier waar jouw lichaam/ziel behoefte aan heeft. Het is namelijk niet aan mij om te bedenken wat goed voor jou is, dat weet jij vanbinnen héél goed! Ik ben alleen de (over)brenger van de INformatie (INformatie = Wijsheid, de informatie die van binnenuit komt i.p.v. zoals de kennis die van buitenaf komt) die voor jou zo van levensbelang is (zonder de beschikking tot deze INformatie kun je alleen maar over-leven), dus ik ben de "spreekbuis" van jouw Innerlijk.


De informatie breng ik niet over vanuit liefde, maar vanuit onvoorwaardelijke liefde. Deze onvoorwaardelijke liefdesenergie heeft een oneindig bereik en is niet gekoppeld aan/sluit niet aan bij de vaak beperkende gedachten van de mens. Dus ik reik niet alleen maar de informatie aan die we willen horen (die ego-strelend is), maar juist ook de INformatie waar we onszelf vaak voor afsluiten en dat is de INformatie die niet altijd leuk is om te horen (het gaat namelijk over hoe we met onszelf omgaan), maar wat wel essentieel is om jou als individu/mens veilig te houden. Bij het horen van die essentiële diepe zielsINformatie die zorgt voor jouw ultieme veiligheid, komt vaak héél veel weerstand in beweging. De weerstand die je tegen jezelf hebt, omdat je je zelf in onveiligheid brengt/houdt en die weerstand wordt vaak gespiegeld op de brengen van deze zielsINformatie.


Echter is deze INformatie niet via het hoofd/denken te bereiken of te begrijpen, dat kan alleen via de diepe reikwijdte van het gevoel en daarom volg ik mijn gevoel in alles wat ik doe en daardoor krijg ik deze unieke en speciaal voor jou bestemde INformatie door en ik mag het weer aan jou doorgeven. En jij beslist wat jij ermee doet, dat is niet aan mij of aan wie dan ook, dat is alleen aan jou om te beslissen. ❤️

Ik reik INformatie aan, jij maakt een keuze -> je doet er niets mee -> prima!

Je hebt nu een zelf een keuze gemaakt (het overkomt je dus niet meer) en de gevolgen die daaruit voortkomen zijn ook jouw verantwoordelijkheid.

Alles blijft zoals het was, datis dan waar jij voor gekozen hebt en waar jij een actief onderdeel van bent.


Ik reik INformatie aan, jij maakt een keuze -> je gaat actief aan de slag met de INformatie -> prima!

Je hebt nu een zelf een keuze gemaakt (het overkomt je dus niet meer) en de gevolgen die daaruit voortkomen zijn ook jouw verantwoordelijkheid.

Er zal een (grote) verandering in jouw leven optreden en dat is dan waar jij voor gekozen hebt en waar jij een actief onderdeel van bent.


Op deze manier overkomen de dingen je niet meer, maar kies je hiervoor en heb jij een actief aandeel in hoe jouw leven eruit ziet!


Ik hoef het niet eens te zijn met de keuze die jij maakt, dat is volledig aan jou! Het is jouw keuze, het is jouw leven, het zijn jouw gevolgen en daar kan ik alleen maar respect voor hebben.


De ingang(en) naar deze INformatie en de betekenis van de taal van het lichaam zijn we als mens vaak vergeten en ik ondersteun jou om die INformatiestroom weer in beweging te brengen en daardoor weer toegankelijk voor jou te maken, zodat jij zelf de verbinding met jouw lichaam en de waardevolle INformatie weer zelf kunt toepassen binnen je leven. ❤️

TLCC:

Transfuguratieve Lichaams

Communicatie & Coaching

TLCC:  de rechtstreekse weg naar je Innerlijke (kern)Kracht


Een multidisciplinaire behandelmethode die multidimensionaal kijkt naar en werkt met wie je werkelijk bent in plaats van wie je (vanuit de maatschappij) kent.


Een sleutel om eerst dichterbij en daarna IN jezelf te komen om van daaruit de trauma's en blokkades met de emoties die erbij horen te helen om ze daarna te kunnen transformeren naar Innerlijke Kracht waardoor je (nog) steviger in je schoenen staat en bewuste keuzes kunt, durft en gaat maken voor jezelf.


Je leert om jouw eigen verantwoordelijkheid te nemen en te dragen en de verantwoordelijkheden van anderen bij de anderen te laten.


Zo kan ieder zich op een veilige manier ontwikkelen vanuit zijn of haar eigen kern.


Hierdoor komt er meer balans tussen :

 • Jouw binnenwereld en de buitenwereld.
 • Je denken en je voelen.
 • Je handelen en je voelen.
 • Je hoofd en je hart.
 • Je energie en je emoties.
 • Jouw acties en de reacties.
 • Je handelen en je zijn.
 • De onveiligheid die aanwezig is in / via de buitenwereld en de veiligheid die je zult ervaren in / via je binnenwereld.


Je Innerlijk Kracht en rust zullen hierdoor toenemen en hierdoor ga je:


Van over-leven naar be-leven.


Een methode voor iedereen die z'n bewust-zijn (verder) wil ontwikkelen. ❤️

De TLCC-methode kun je niet begrijpen, die kun je alleen maar voelen door dit zelf te ervaren.

De onbekende energiesoort die in ieder mens aanwezig is, maar nog totaal onbekend is:


"De Slenergie"


Ik geef hier les in en schrijf hier artikelen en een boek over. ❤️

Over mijn hartjes en mijn knuffels

Overal waar je iets van mij, Karin Walda, tegenkomt, zul je het herkennen aan de hartjes. ❤️


Vaak wordt hier behoorlijk afwijzend op gereageerd en ik hoor ook héél vaak: "ik heb het niet zo op hartjes". Iets wat zo'n dooddoener is, want ieder mens heeft een hart en heeft liefde nodig. Liefde is de primaire basisbehoefte van een mens. Er zijn zelfs studies geweest die aantonen dat een mens zonder liefde en aanraking doodgaan. 


Het hart is onlosmakelijk verbonden met het leven, echter associëren we dit door allerlei narigheden met minder plezierige emoties en gedachtes. 


Ik heb zelf véél ellende meegemaakt in mijn leven en ik heb met mezelf afgesproken dat ik alles wat ik in mijn leven doe, liefde mee zou geven. En vandaar dat je bij alles (in mijn teksten, in mijn appjes, op mijn papiergeld enz.) altijd mijn hartjes tegenkomt. Het is een soort "kenmerk van echtheid" voor mij geworden. 


De kleuren van de hartjes zijn weer een essentieel onderdeel van de soort energie die eraan gekoppeld is. Dus elke kleur hart heeft weer een eigen inhoud / betekenis.  


Net als de hartjes zijn mijn knuffels ook weer onlosmakelijk verbonden met het leven. De warme liefdevolle aanraking als waardering wie jij bent als mens. Zonder dat ik iets van je wil, juist vanuit respect voor wie en hoe jij bent. 


Eenieder die aan mijn hartjes of knuffels een negatieve gedachte of associatie koppelt, gaat voorbij aan wie ik ben en hoe ik in het leven sta. Het zijn dan de gedachtes en associaties van de persoon zelf en vallen daarmee volledig buiten mijn verantwoordelijkheid. ❤️

Erkend CAT therapeut


Aangesloten bij:Voor meer info klik op het logoVoor meer info klik op het logo


Waarvoor kun je bij mij terecht


Een kort overzicht van mijn specialisaties en kwaliteiten ❤️

De behandelmethode die ik ontwikkeld heb en die alle vlakken van het leven belicht. Waarbij ik je ondersteun en begeleid om van over-leven naar be-leven te gaan zonder trucjes of aangeleerd gedrag.


Dit kan gaan om ondersteuning bij:"De Slenergie" ❤️

Mijn TLCC-behandelmethode ❤️

Opleidingen, trainingen en workshops ❤️

"De Slenergie" is een energiesoort die in ieder mens aanwezig is. "De Slenergie" is de uit balans geraakte slachtofferenergie die de mens laat strijden tegen zichzelf, tegen zichtbaarheid, tegen het leven en tegen zijn/haar eigen lichaam en binnenwereld.


De mens in onze maatschappij is gericht op de ander en op de materie waardoor we het grootste gedeelte van ons menselijke bestaan met anderen bezig zijn en totaal van ons eigen Ikkie vervreemden. 


Lees meer ❤️

Naast mijn praktijk waar ik behandelsessies geef, kun je bij mij ook terecht voor opleidingen, trainingen en workshops. 


Dit varieert van een paar uurtjes tot begeleidingen en opleidingen van meerdere jaren. 


Daarnaast geef ik trainingen en begeleiding binnen het bedrijfsleven. 


Al mijn begeleidingen, trainingen, workshops en opleidingen zijn maatwerk, dus volledig afgestemd op de mensen waarmee ik werk. Lees meer ❤️

Communicatie is een zéér belangrijk onderdeel binnen het leven van de mens. Vaak wordt er te weinig aandacht besteed aan hoe je je als mens uitdrukt, opstelt en wat je uitstraalt. 


Daarnaast zijn we totaal vergeten wat de taal van het lichaam betekent, terwijl de communicatie met en via je lichaam voor het grootste gedeelte bepaalt hoe jouw gezondheid en jouw leven eruit ziet. 


Lees meer ❤️

(Lichaams) Communicatie ❤️

Overlevingssystemen en emoties ❤️

Ik mag mezelf een specialist noemen in "alles wat met overlevingssystemen te maken heeft inclusief alle (onderdrukte) emoties die daarbij betrokken zijn".


Hierin begeleid ik mensen, verzorg ik trainingen en opleidingen, schrijf ik artikelen en ben ik bezig om boeken hierover te schrijven. 


Dit reikt verder dan "het bekende" en hangt nauw samen met de "veiligheid binnen het leven". 


Mijn cliënten/klanten en leerlingen ervaren het als zéér confronterend, maar tevens ook als zéér verrijkend als ze de informatie hebben gekregen, snappen en vatten en daarna kunnen leven. 


Lees meer ❤️

Levensbegeleider en veiligheidstrainer ❤️

Mensen en (het) leven zijn mijn grootste passies. 


Elk vlak van de geboorte tot aan het overlijden, van over-leven naar be-leven, van afscheiding naar verbinding, van (innerlijke) strijd naar (innerlijke) vrede, van onbalans naar balans en alles wat ermee te maken heeft, is zo fascinerend, bijzonder en dankbaar om te begeleiden en te ervaren en dat is dan ook mijn volledige werkterrein.


Vaak krijg ik de vraag wat ik nu precies doe, maar dat is niet in een paar woorden te omvatten en dat is ook waarom ik mezelf het liefste een levensbegeleider en veiligheidstrainer noem. 


Lees meer ❤️

Waarom zou je voor mijn begeleiding kiezen? ❤️

Ik kan me voorstellen dat het lastig is om een goede begeleider te kiezen tijdens jouw persoonlijke begeleiding. En waarschijnlijk krijg je van iedereen te horen dat je hem/haar het beste kunt kiezen. 


En dat is juist waarom ik je niet ga zeggen wat of wie jij het beste kunt kiezen.


Ik kan je wel aanreiken wat mijn begeleiding/training met zich meebrengt: 


 • Zéér persoonlijke en individuele begeleiding op maat (ook als we in groepen werken). 
 • Duidelijke en zéér uitgebreide uitleg/informatie wat je nodig hebt tijdens je ontwikkelproces. 
 • Korte lijnen en directe en heldere communicatie en het belang hiervan. 
 • De belangrijke taak en de grote waarde van je lichaam en de lichaamscommunicatie. 
 • Weinig ruimte tot excuses, voeden van patronen en/of uitvluchten.
 • Héél veel ruimte om fouten te maken en daardoor te oefenen en te leren. 
 • Diepe verbinding met jezelf (op alle vlakken). 
 • Vaak onbekende informatie vanuit het lichaam en de ziel zelf. 
 • De mogelijkheid om weer in balans te komen qua denken, denk-voelen en voelen. 
 • Ervaren wat het verschil is tussen je eigen oorspronkelijke zijn (wie je bent) en je aangeleerde gedrag (wie je kent). 
 • Ervaren wat het verschil is tussen "sterk doen" en "krachtig zijn" en "zwak zijn" en "je kwetsbaar kunnen en durven opstellen". 
 • Ervaren wat het is om van "moeten" naar "mogen" te gaan. 
 • Ervaren wat het verschil is tussen "loslaten" en "ruimte geven aan". 
 • Ervaren hoeveel strijd je in je hebt en hoe bepalend "de Slenergie" is binnen je leven. 
 • Ervaren hoeveel "misinformatie" we allemaal voorgeschoteld krijgen en hoe we onszelf dagelijks (onbewust) voorliegen en misleiden. 
 • Ervaren dat spiritualiteit véél meer inhoudt dan de algemene en aangeleerde gedragingen en/of overtuigingen. 
 • Praktische spiritualiteit zonder "zweverig gedoe", maar met "nuchtere", "aardse",  handige en inspirerende aanwijzingen om het uit te kunnen voeren in je dagelijkse leven. 
 • Ruimte voor een lach, een traan en alle emoties die erbij komen kijken. 
 • Elke euro die je d.m.v. mijn begeleiding investeert in jezelf, zul je in (eigen)waarde binnen je leven dubbel en dwars terugkrijgen. 
 • En nog zoveel meer..... 


Kortom...

Karin Walda en haar begeleidingen, trainingen en opleidingen zijn niet uit te leggen, die zijn alleen maar te ervaren....

Gun jezelf een ingang die jouw kijk op het / jouw leven totaal zal veranderen!  ❤️